Kérdés-Válasz

Finanszírozási konstrukciók:

- zártvégű és nyíltvégű lízing, visszlízing                                                                                                  
A zártvégű lízing főbb jellemzői:
​- elérhető magánszemélyeknek, egyéni vállalkozók, társas vállalkozásoknak
- az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van
- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel, termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető az ÁFA-törvény szerint, bevallási gyakoriságnek megfelelően pl. teherautó ​vásárlás esetén az beszerzési számlaérték ÁFA tartalma azonnal visszaigényelhető 
- az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő elején kell megfizetni, teherautó céges vásárlása esetén illetékmentes- minimális önerő 20%- maximális futamidő 84hó eszközéletkor függvényében

A nyíltvégű pénzügyi lízing főbb jellemzői:
​-elérhető egyéni vállalkozók, társas vállalkozások​​                                                                                 -az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van​- az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel, amortizáció évente 20% elszámolható​                                                                                                   - ÁFA visszaigénylés személyautó esetén is lehetséges                                                                      - Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén a megfizetett önerő és a törlesztőrészletek ÁFA tartalma igényelhető vissza a fizetési ütemezésnek megfelelően                                                                      -A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az ügyfélre, az ügyfél él a vevőkijelölési joggal a maradványérték megfizetésével​- a maradványérték egy emelt utolsó díj, futamidő függvényében kerül megállapításra, melynek hatásaként a havi díjak összege csökken (pl.24hó-25%, 36hó-20%, 48hó-15% 60hó -10%)​- az eszköz tulajdonszerzési illetékének 25%-át kell csak megfizetni futamidő elején, a maradék 75%-ot tulajdonszerzés esetén-a tulajdonjog harmadik személyre is átruhazható pl. a cég nem tartja meg az eszközt, értékesítésre kerül            ​​- minimális önerő mértéke 20% maximális önerő 50%​- maximális futamidő 84hó eszköz életkorának függvényében

Milyen egyéb költségek terhelik a Lízingbevevőt?​
- A finanszírozás kötelező tartalmi eleme a Hitel Biztosítéki Nyilvántartásba (HBNY) történő regisztrálás​7.000.- Ft szerződés bejegyzési és törlési díj + rendszerbe történő regisztrálás(magánszemély esetén 5000.- Ft cég esetén 7.000.- Ft - közjegyzőként eltérő díjszabás lehet, érdeklődjön kollegáinknál)

Ki szerepel a Forgalmi engedélyben Tulajdonosként ill. Üzembentartóként? 
​- A forgalmi engedélyben a Lízingbevevő-üzembentartóként szerepel, míg tulajdonos a lízingtársaság

Mi történik a gépjármű törzskönyvével?                                                                                                ​- A legyártott törzskönyvet az Okmányiroda a Lízingbeadónak postázza, ott őrzik ezt a futamidő alatt. A törzskönyvben​Tulajdonosként a Lízingbeadó szerepel

Mi történik az eszközzel a futamidő lejártakor?
- Pénzügyi lízing esetén az utolsó lízingdíj megfizetésével a lízingtárgy jogi tulajdonjoga is átkerül a Lízingbevevőhöz. A forgalmi engedélybe a Lízingbeadó igazolása alapján az Okmányiroda Tulajdonosként bejegyzi az addigi Lízingbevevőt. A gépjármű átírásához eredetiségvizsgálat elvégzésére nincs szükség!

Hol és mikor kell befizetni az önrészt?
-A futamidő elején kell az önrészt megfizetni. Ezt az összeget a Lízingbevevő általában a gépjárműkereskedő felé fizeti, magánszemély Eladó esetén az önrészt az Eladó részére kell teljesíteni

A lízing számviteli elszámolása:
-Pénzügyi lízing esetén a Lízingbeadó a futamidő elején kiállítja a teljes eszközértékről szóló számlát, amelyet elküld a Lízingbevevőnek, aki ez alapján azt beállítja könyveibe, illetve tehergépjármű esetén visszaigényli a vételár ÁFA-ját. Ezután a Lízingbeadó havonta Fizetési értesítőt küld, amely a fizetendő lízingdíjat tőke-kamat bontásban tartalmazza. Az aktuális lízingdíj tőkerészével csökken a kötelezettségállomány, míg a kamatrész pénzügyi ráfordításként számolandó el. Az értékcsökkenést is a Lízingbevevő számolja el

Visszaigényelhető az ÁFA haszongépjármű lízingje esetén?
Pénzügyi lízing esetén igen. A Lízingbeadó által a futamidő elején kiállított számla alapján a vételár ÁFA-ja visszaigényelhető, amennyiben önrészként legalább ekkora összeg megfizetésre került.

Biztosítási feltételek:
- Normál (casco köteles) konstrukció:a lízingbevevő köteles a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes olyan casco biztosítás megkötni, amely kiterjesztett területi hatállyal fedezetet nyújt elemi károkra, lopáskárra és töréskárra, továbbá a beépített és a gépjárműért fizetett vételárban lévő extra tartozékokra, valamint az önrészesedés mértéke 30%-os kiemelt első lízingdíj alatt legfeljebb a kárösszeg 20%-a, 30%-os kiemelt első lízingdíj esetében és a felett legfeljebb a kárösszeg 30%-a lehet, amely önrészesedési összeg a lízingbevevőt terheli. A biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. mint finanszírozó és a gépjármű tulajdonosa.

- Beépített cascos konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő, amelyet a Finanszírozó köt meg a biztosítóval a finanszírozás futamideje lejárta időpontjáig terjedő hatállyal. A lízingbevevő a Finanszírozó által megkötött casco biztosítási szerződéshez társbiztosítottként csatlakozik. A casco biztosítás díja kamatban kerül megfizetésre. Az éves induló ügyleti kamat mértéke annak figyelembevételével kerül meghatározásra, hogy az ügyleti kamat magában foglalja a lízingbeadó által megkötött casco biztosítási szerződésnek a finanszírozás futamideje teljes időtartamára számított biztosítási díját is. A lízingbevevő, mint társbiztosított a finanszírozás futamideje alatt a reá vonatkozó biztosítási jogviszonyt nem mondhatja fel

- Casco-mentes konstrukció: az ügyleti kamat részét képező kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen, a fentebb említett más konstrukciókhoz képest magasabb ügyleti kamatozású konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén saját költségén helyt kell állnia a finanszírozó, mint tulajdonos felé a gépjárműben bekövetkező károkért a szerződés szerinti tartozásának erejéig.


Milyen dokumentumok szükségesek a finanszírozási kérelemhez?
Magánszemélyeknek:- személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány másolata- munkáltatói igazolás (formanyomtatvány letöltése dokumentumtár)
Külföldi munkaviszony esetén: - kitöltött munkáltatói igazolás (német/angolvagy munkaszerződés-dokumentumtár- utolsó 3 havi bankszámlakivonat a munkabérről​- személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, jogosítvány másolata
Egyéni vállakozóknak:​- vállalkozói igazolvány vagy adatlap​- NAV részletes folyószámlakimutatás- ügyfélkapun keresztül díjmentesen lekérhető​- tárgyévi adóbevallás érkeztető nyugtával
Cégeknek:- NAV részletes folyószámlakimutatás -ügyfélkapun keresztül díjmentesen lekérhető​- ügyvezető személyes okmányai (személyi igazolvány, lakcímkártya)​- ügyvezető aláírási címpéldánya- ÁFA visszaigénylés személyautó esetén is lehetséges                                                         


Bármilyen további kérdése felmerülne, keressen minket bizalommal!